Building Machines / Dienstleistungen / Ersatzteile / Podvozja

Podvozja

Podvozja

Precizna podvozja Komatsu

Podvozja vozil na gosenicah so kompleksni mehanizmi, sestavljeni iz vrste neodvisnih komponent, ki morajo delovati natančno tudi v skrajno zahtevnih pogojih. Podvozja Komatsu imajo dolgo življenjsko dobo in so konstruirana za obvladovanje zelo velikih delovnih obremenitev. Seveda pa se določeni obrabi teh sistemov vseeno ni mogoče popolnoma izogniti.

Program pregledov in servisiranja podvozja KUC

Da bi vas kolikor mogoče zavarovali pred težavami v zvezi s podvozjem, smo pri Kuhnu uvedli preventivni program za podvozja. Imenuje se Program pregledov in servisiranja podvozja Komatsu. Program Kuhnovim serviserjem omogoča izračunati stopnjo obrabljenosti komponent podvozja na podlagi preprostih meritev, s pomočjo posebej v ta namen razvitega Komatsujevega računalniškega programa. Tako lahko ocenijo preostalo življenjsko dobo posamezne komponente podvozja. Poleg tega program pregledov in servisiranja podvozja Komatsu zagotavlja tudi natančne informacije glede potrebnih vzdrževalnih postopkov, torej tudi podroben pregled nad stroški v prihodnosti.

 

Preprost in hiter pregled

Program pregledov in servisiranja podvozja Komatsu je učinkovit program hitrih pregledov, ki omogoča načrtovanje popravil in zamenjav delov. Tako skrajšamo čase izpadov delovanja strojev in čakanja na nadomestne dele. Program deluje po naslednjem principu: Kuhnovi strokovnjaki zapišejo podatke gradbenega stroja in opravijo meritve na podvozju. Podatke vnesejo v program za analizo, ki samodejno izračuna odstotek obrabljenosti. Kuhnovi strokovnjaki nato te rezultate uporabijo za sestavo priporočil potrebnih popravil in vzdrževalnih posegov.