Building Machines / Dienstleistungen / Kundendienst / Celovito in redno vzdrževanje

Celovito in redno vzdrževanje

Celovito in redno vzdrževanje

Zaupanje, ki ga zagotavljajo pogodbe o vzdrževanju

Celovito in redno vzdrževanje gradbene opreme je velikega pomena, saj lahko znatno podaljša njeno življenjsko dobo. Polno vzdrževanje in pogodbe o celovitem vzdrževanju iz Kuhnove ponudbe vam lahko prihranijo veliko skrbi.

Natančno tudi določijo delovne karakteristike in obseg servisiranja. Če v okviru pogodbenega servisiranja redno odpravljamo napake, lahko pričakujete, da bo stroj dosegel daljšo življenjsko dobo, to pa se odrazi tudi na vaših dolgoročnih planih dela. Poleg tega lahko pogodbe o vzdrževanju natančno določajo roke, v katerih mora biti strojna oprema vrnjena v obratovalno stanje.