Building Machines / Kariera / Folozofija podjetja

Folozofija podjetja

Folozofija podjetja

1.) PODJETJE IN NJEGOVA NAČELA

 • Zavezani smo svobodnemu in socialnemu tržnemu gospodarstvu in partnerskemu sodelovanju.

 

2.) PODJETJE IN NJEGOVE KOMPETENCE

 • Dobavljamo stroje in opremo za gradbeništvo in prevozništvo ter za industrijo in javni sektor.
 • Naše korporativno načelo je specializacija na izbrane segmente strojev in na osnovi tega velik tržni delež.
 • Imamo decentralizirana podjetja za servisiranje in dodelavo, ki nam omogočajo realizacijo naših načel: usmerjenost na uporabnike in bližina uporabnikom.

 

3.) PODJETJE IN NJEGOV TRG

 • Naša dejavnost je predvsem trgovina. Kot trgovec delujemo na mednarodnem trgu in sodelujemo s proizvajalci po ekskluzivnih ali drugačnih pogodbah. Na tej osnovi naše podružnice delujejo tudi na sosednjih trgih, pod pogojem, da lahko tudi pri njih zagotavljamo profesionalen pristop.

 

4.) PODJETJE IN NJEGOVI CILJI

 • Poslujemo profitno.
 • Naš cilj je povečevanje dobička in s tem ohranjanje varnosti podjetja in delovnih mest.
 • Ne želimo sprejemati neobvladljivih tveganj.
 • Ne želimo rasti prihodkov za vsako ceno, pač pa zdravo organsko rast.
 • Prizadevamo si za partnersko sodelovanje s kupci in dobavitelji.
 • Želimo zagotavljati in izboljševati kakovost na vseh ravneh.

 
 5.) PODJETJE IN NJEGOVI ZAPOSLENI

 • Od svojih delavcev pričakujemo lojalnost, delavnost in usposobljenost.
 • Spodbujamo osebni in strokovni razvoj delavcev.
 • Želimo krepiti samoiniciativnost prav vsakega posameznika.
 • Želimo obveščati delavce o nalogah in dogajanjih. 
 • Spodbujamo kolegialno sodelovanje.
 • Plačilo je odvisno od dosežkov in dela.