Building Machines / Dienstleistungen / Kundendienst / Fleet Management (OFR)

Fleet Management (OFR)

Fleet Management (OFR)

Izbira pravega voznega parka

Pri nabavi opreme za rudnike in kamnolome se morajo kupci pogosto odločati brez možnosti predhodnega preskusa opreme. V takih primerih vam lahko pomaga Komatsujeva storitev priporočila optimalnega voznega parka (Optimum Fleet Recommendation, OFR)

Naši tehniki OFR vam bodo nudili podporo s podrobnimi analizami in koristnimi predlogi. Ti bodo podprti z obsežno dokumentacijo. Tako lahko Kuhnovi kupci brez težav izberejo prave delovne pogoje in pravo opremo za vsako delo in vsako delovišče. To zmanjšuje tveganje nabave neustrezne opreme.

 

Roka v pomoč

Pred nabavo strojne opreme Kuhnov strokovnjak obišče potencialnega kupca na njegovi lokaciji in zbere vse potrebne podatke o tem, kakšna oprema je potrebna. Tako so npr. zanimivi podatki o razdaljah med delovišči in prevozi opreme med njimi, pomembni pa so tudi podatki o nagibih in značilnostih terena ter o trdoti materialov izkopov. Kuhnovi strokovnjaki se pozanimajo tudi o ciljnih proizvodnih kapacitetah in stanju obstoječe opreme.

 

Nato opravijo analizo

Vse zbrane podatke vnesejo v simulacijski program OFR. Program določi optimalne rešitve, omogoča pa tudi analizo alternativ s simulacijo in ob spreminjanju določenih parametrov. Priporočila OFR-ja temeljijo na združitvi praktičnega strokovnega znanja in konkretnih fizičnih podatkih ter vam pomagajo k pravilnim odločitvam o nabavi. Več kot deset let izkušenj s tem programom omogoča Kuhnovim strokovnjakom oblikovati pravilna priporočila.


Zaupanje na osnovi izkušenj

Kupci gradbene opreme morajo vsekakor izkoristiti prednosti, ki jim jih nudi program OFR. Pred začetkom dela v novem kamnolomu ali nabavo strojev se vsekakor obrnite po nasvet na Kuhnove strokovnjake. Prava odločitev ima lahko ključni vpliv na uspešnost vaše gradbene dejavnosti. Izkušnje, vgrajene v naš program OFR, vam bodo zagotovile najvišjo raven donosnosti naložbe.